Spoštovani,

Skladno s sklepom 44. Redne letne skupščine NTZS, ki je bila 30. avgusta 2016 na Otočcu, sklicujem sestanek o problematiki delovanja trenerske organizacije, ki bo:

v četrtek, 8. septembra 2016, ob 12:00

v prostorih VARNOST-i Mb na  Baragovi Ulici v Ljubljani.

Vabljeni:

  • Člani trenerske organizacije
  • Predstavniki klubov NTZS
  • Predsednik Strokovnega Sveta NTZS
  • Reprezentančni selektorji

Predsednik NTZS
mag. Marjan Hribar

IconWord32Vabilo predsednika NTZS