Strokovni delavec 1, 2 in 3 (po starem Zakonu o športu)

Aktivnost se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022.

»Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno  financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.«

PRIREDITELJ: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Namiznoteniška zveza Slovenije – ZNTTS

KRAJ:  Športni center Livada, Namiznoteniški center SU, Livada 12, 8000 Novo mesto

TERMIN SEMINARJA: 9. 10. 2018

VODJA SEMINARJA: Uroš Slatinšek, prof. šp. vzg.

UDELEŽENCI: Ciljna skupina: zaposleni v RS na katerem koli področju (ni pogoj zaposlitev v športu).

Na seminar bo sprejetih 50 kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 20 kandidatov.

POGOJI PRIJAVE: 1. Kandidat mora imeti enega od naslednjih nazivov: – Inštruktor namiznega tenisa, – Trener namiznega tenisa ali – Trener I. razreda v namiznem tenisu.

  1. Kandidat mora izkazati status zaposlitve na katerem koli področju (pri čemer so možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni športnik).

V skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 so ciljna skupina zaposleni.

POTREBNA DOKAZILA: Kandidati morajo do navedenega roka (nedelja, 7. 10. 2018) poslati naslednja dokazila:

  • Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda ZPIZ, potrdilo o zaposlitvi s strani delodajalca, izpis iz AJPES-a za samostojne podjetnike ali drug relevanten dokument).
  • Dokazilo o zaključenem usposabljanju za enega od zgoraj navedenih nazivov bo za vse prijavljene predložila Namiznoteniška zveza Slovenije.

POGOJI DOKONČANJA: Kandidat mora prisostvovati seminarju v celotnem obsegu.

Po prejemu povabila na vaš e-mail izpolnite spletni Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na projektih sofinanciranih iz ESS.

PRIJAVE: Izpolnjena prijavnica na naslovu: https://docs.google.com/forms/d/1cjGozd61uPaGeMpT0qs2I-o031HIT20yncttxpsPZk Dokazila o izpolnjevanju pristopnih pogojev po e-pošti poslana na naslov: gregor.grbec@olympic.si

ROK PRIJAV in POŠILJANJE DOKAZIL: Rok prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je: nedelja, 7. 10. 2018

PRIJAVNINA: Usposabljanje je brezplačno zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

NAMEN IN CILJ SEMINARJA: Temeljni cilj seminarja je seznaniti strokovne delavce na področju namiznega tenisa s preobremenitvijo ramenskega obroča v trenažnem procesu in pa predstaviti razliko v uporabi celuloidne in plastične žogice. Cilj seminarja: Z domačim predavateljem predstaviti pasti napačnega doziranja obremenitve in s tujim predavateljem predstaviti razlike v uporabi žogic različnih proizvajalcev in različne kakovosti. Predstavitev sistema usposabljanja strokovnih kadrov v namiznem tenisu po novem Zakonu o športu. PRIDOBLJENE KOMPETENCE: Udeleženci bodo po zaključenem seminarju izpolnili enega od pogojev licenciranja pri NTZS.

URNIK LICENČNEGA SEMINARJA, 9. 10. 2018

08.30 – 09.00

Prihod in registracija udeležencev

09:00 – 10.00

Ramenski obroč in obremenitve pri namiznem tenisu

Dr. Vedran Hadžič

10:00 – 11.00

Prilagoditev na žogice različnih proizvajalcev in primerjava njihove kakovosti

Neven Cegnar, prof.

11:00 – 12:00

Sistem usposabljanja in spremembe v skladu z novim Zakonom o športu in z njim povezanimi podzakonskimi akti

Prof.dr. Miran Kondrič

12:00 – 13:00  Prikaz modela tehnično-taktičnih priprav  Neven Cegnar, prof. 1

13:00 – 13:45

Smernice delovanja ZNTTS v prihodnje. Uroš Slatinšek, prof. šp. vzg.

13:45

Zaključek seminarja.