Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil splošna priporočila za športnike in strokovne delavce za organizirano vadbo v času pandemije novega koronavirusa, potem ko je vlada sprostila ukrepe za treninge registriranih športnikov po zakonu o športu. Priporočila veljajo tudi za treninge v namiznem tenisu.

Splošna priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2

 Pri preprečevanju okužb z novim koronavirusom, SARS-CoV-2, je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati splošna priporočila:

 • Ključnega pomena je umivanje rok z milom in vodo, v primeru, da v bližini ni umivalnika za roke, le-te razkužimo. V ta namen uporabimo namensko razkužilo za roke s 60 do 80 %

 • Skrbno si umivamo roke z milom in vodo, še posebej po kihanju, kašljanju, brisanju nosu, ali uporabimo razkužilo za

 • Upoštevamo higieno kašlja. Preden zakašljamo ali kihnemo, si usta in nos pokrijemo z robcem ali z zgornjim delom rokava. Robec nato odvržemo v koš za odpadke in ob- vezno umijemo ali razkužimo roke.

 • Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in

 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, še posebej, če kažejo znake bolezni COVID-19.

 • V primeru, da začutimo začetne znake okužbe dihal (npr. izcedek iz nosu, kihanje, kaš- ljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura), si takoj nadenemo masko in obvestimo nadrejenega.

 • V primeru, da zbolimo, ostanemo

 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal in epidemije COVID-19 se z omejitvami vsto- pov izogibamo prevelikemu številu ljudi v zaprtih

Splošna priporočila naj bodo smiselno izobešena na vhodu in na več vidnih mestih v objektu.

Posebna priporočila za izvajanje organizirane vadbe med epidemijo COVID-19

Registriranim športnikom in strokovnim delavcem v športu za izvajanje organizirane vadbe se svetuje, da upoštevajo priporočila, ki sicer veljajo za zmanjšanje prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni:

 • ne hodijo na vadbe, če imajo znake akutne okužbe dihal (npr. izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah…);

 • ne hodijo na vadbe, če živijo z osebo s potrjeno boleznijo COVID-19, ali jim je bila zaradi tesnega stika z bolnikom s COVID-19 (doma ali druge) odrejena karantena;

 • skrbijo za ustrezno in redno higieno rok ter higieno kašlja;

 • se izogibajo osebam, ki kažejo znake okužbe.

Poleg navedenih priporočil priporočamo, da se poskrbi za zaščito z dodatnimi ukrepi in prilagojenim načinom vadbe:

 • Svetujemo, da naj bo razpored vadbe različnih skupin pripravljen na način, da se vadbe med seboj časovno ne prekrivajo in se različne skupine vadečih med seboj ne srečajo.

 • Priporoča se, da udeleženci na vadbe pridejo opremljeni za začetek vadbe v največji možni meri, tako da se preoblačenje, obuvanje, itd. opravi čim

 • Vsi rekviziti, oprema in naprave, ki se bodo uporabljali med vadbo, morajo biti predho- dno ustrezno razkuženi.

 • V športni objekt je treba vstopati posamezno na razdalji najmanj 2

 • Ob vstopu v športni objekt si udeleženci umijejo ali razkužijo roke. Neposredno pred vstopom na športno površino si vsi udeleženci obvezno ponovno umijejo ali razkužijo roke.

 • Vsi (športniki in trenerji) si naj pred vstopom v športno dvorano nadenejo obrazno masko in jo nosijo vse do pričetka treninga. Takoj po končanem treningu si naj vsi na- denejo obrazno masko in jo nosijo vse dokler ne zapustijo športne

 • Poleg športnikov naj bodo med vadbo prisotne samo osebe, ki morajo biti nujno pri-sotne za izvedbo

 • Udeleženci morajo med vadbo ves čas ohranjati medsebojno razdaljo najmanj 2 me- trov tudi v primeru vadbe v paru ali

Neposredni telesni stik med udeleženci ni dovoljen (izjema so člani skupnega gospodinjstva ter partnerji v panogah, ki jih dovoljuje Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti z dne 06. 05. 2020).

 • Športniki naj uporabljajo vsak svoj športni rekvizit v največji možni meri. Rekvizitov za individualno vadbo naj si ne izmenjujejo med

 • Za pripravo in odstranitev rekvizitov za vadbo skrbijo izključno prisotni strokovni de- lavci, ki si med vadbo večkrat umijejo ali razkužijo

 • V času odmorov med vadbo si mora vsak športnik najprej umiti ali razkužiti roke, upo- rabljati lastno brisačo, plastenko ali drug pripomoček ter ohranjati razdaljo 2 metrov od drugih udeležencev.

 • Po končani vadbi vsak udeleženec odnese s športne površine in objekta vse osebne stvari in odpadno embalažo.

 • Strokovni delavci pospravijo skupne rekvizite in jih razkužijo na ustrezen način. Po kon- čani vadbi je potrebno očistiti/razkužiti tudi tla objekta ter predmete in površine, ki se jih pogosto dotika. Pri uporabi razkužila dosledno upoštevamo navodila proizvajalca, še zlasti kontaktni čas (čas, ki je potreben, da razkužilo na predmetih uniči mikrobe).