Igralcu članske namiznoteniške reprezentance, disciplinskemu kršitelju Bojanu Tokiću, stanujočem Adamičeva ulica 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila »disciplinski kršitelj«) je bil dne 21.03.2016 s strani disciplinskega razsodišča izrečen disciplinski ukrep javnega opomina, in sicer zaradi žalitev funkcionarja oziroma predsednika NTZS, s čimer je le-temu povzročil neposredno etično in moralno škodo, posredno pa je bila s temi njegovimi dejanji povzročena tudi škoda celotni NTZS v smislu ohranjanja njene suverenosti in avtoritete ter zagotavljanja nemotenega razvoja in delovanja le-te.

Pri izbiri vrste disciplinskega ukrepa sta bili s strani disciplinskega razsodišča upoštevani predvsem olajševalni okoliščini, da disciplinski kršitelj še ni bil nikoli kaznovan za nobeno izmed disciplinskih kršitev v skladu z določbami Disciplinskega pravilnika NTZS ter da se je slednji za vsa svoja dejanja pisno opravičil tako predsedniku NTZS kakor tudi drugim članom Izvršnega odbora NTZS.

Na izbiro vrste disciplinskega ukrepa je posredno vplivala tudi že sprejeta odločitev članov Izvršnega odbora NTZS, da se disciplinski kršitelj izključi iz članske reprezentance Republike Slovenije za nastop na ekipnem svetovnem prvenstvu 2016 v Kuala Lupurju (MAS).