admin, 11.09.2015 ob 11:14
Marjan Hribar

mag. Marjan Hribar, predsednik NTZS

Spoštovani!

Način igranja turnirjev v marsičem vpliva na privlačnost in kakovost namiznega tenisa pri nas. V preteklih letih je bilo na NTZS naslovljeno veliko pobud in veliko predlogov, kar je vsekakor pozitivno. Tudi v okviru Dneva namiznega tenisa na Otočcu je bil eden izmed zaključkov, da naj strokovna delovna skupina (trenerska organizacija, strokovni svet, …) in drugi pripravijo celovit predlog sprememb do 31.12. 2014, da bi le-ta v procesu javne razprave dobil ustrezno podporo. Žal zaradi nezmožnosti uskladitve številnih predlogov do končne oblike sprememb ni prišlo. Tako je IO NTZS na svoji predzadnji seji obravnaval le predlog spremembe načina igranja odprtih turnirjev, ki bi naj zagotovil večje število tekem ter bolj natančno točkovanje po mestih, ob zavedanju, da to pomeni tudi časovno podaljšanje turnirja.

Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti PPK Rakek za odlično izpeljano organizacijo turnirja ter tehnični komisiji Milani Krmelj in Alešu Šušteršiču ter tudi g. Borutu Šfiligoju, ki je ves čas skrbel za računalniško podporo.

Turnir je po mnenju organizatorjev pokazal veliko pozitivnih stvari. Vsekakor pa menim, da je prav, da se upošteva praktično soglasno mnenje vseh prisotnih trenerjev, da je bil novi način igranja predvsem s časovnega vidika nesprejemljiv. Zato je IO NTZS na korespondenčni seji tudi sprejel sklep, da način igranja zopet vrne na način iz preteklih let. Vračanje nazaj ponavadi ne pomeni razvoja, zadevo vidim kot vmesno fazo, medtem pa bo stroka – upam – pripravila nov predlog. Prepričan sem, da je znanja in volje dovolj …

Iskreno pa menim, da v slovenskem namiznem tenisu manjka medsebojnega spoštovanja. V ta okvir spadajo tudi neupravičena obtoževanja v smeri, da naj bi IO NTZS samovoljno spreminjal sistem. Naj še enkrat poudarim, IO je organ odločanja o zadevah, ki jih različna delovna telesa in komisije pripravijo z namenom razvoja namiznega tenisa pri nas in tako je bilo tudi v tem primeru.

 

S spoštovanjem,

mag. Marjan Hribar
Predsednik NTZS

Ljubljana, 11.09.2015