NTZS je od 5. do 7. julija razpisala prvo do-usposabljanje za naziv Strokovni delavec 1 – namiznem tenisu. Do-usposabljanje bo potekalo v Radljah ob Dravi, razpis pa je objavljen na spletni strani, na povezavi:

http://usposabljanje.olympic.si/razpisi/aktualni-razpisi

Prijave potekajo preko spletne aplikacije  http://prijave.olympic.si. Kandidate opozarjamo, da naj bodo pozorni, da morajo najprej opraviti registracijo v aplikacijo (priložijo osebni dokument in dokazilo o zaposlitvi), šele nato se v drugem koraku lahko prijavijo na izbrani dogodek. Vsa potrebna navodila so dostopna v razpisu.

Na prvo do-usposabljanje se lahko prijavijo kandidati, ki so zaključili prvo stopnjo usposabljanja (inštruktor namiznega tenisa) po starem Zakonu o športu. Z uspešnim zaključkom do-usposabljanja bodo imeli priznano prvo stopnjo po novem Zakonu o športu (Strokovni delavec 1 – namizni tenis).

Od 9. junija 2017 je v veljavi novi Zakon o športu (ZŠ). Le-ta v svojem 46.členu določa, da lahko športno vadbo vodi samo kader, ki ima v Sloveniji veljavno izobrazbo oziroma usposobljenost. Ustrezno usposobljenost za vodenje športnih programov je možno pridobiti samo z izobrazbo športne smeri (Fakulteta za šport) ali z udeležbo na tečajih strokovnega usposabljanja, katerih programi so potrjeni s strani Akreditacijske komisije pri MIZŠ. Za izobraženi kader v namiznem tenisu se šteje diplomant Fakultete za šport, ki je zaključil študij in imel v okviru študija vpisan izbirni predmet Namizni tenis (stari program). Po novih bolonjskih programih pa mora študent zaključiti smer Športno treniranje-namizni tenis. Diplomant FŠ, ki ni usmerjal namiznega tenisa, izobrazbe v namiznem tenisu ne more imeti priznane.  Usposabljanje pa je do sprejetja novega Zakona o športu izvajala NTZS in kandidatom, ki so uspešno zaključili vse obveznosti, priznavala usposobljenost na treh stopnjah. Nov zakon v svojem 50.členu zahteva nov dvostopenjski model.

Skladno z zahtevo v 50. členu bo NTZS v tem letu razpisala še dodatna do-usposabljanja (tudi za drugo stopnjo).