Prijava igralcev na tekmovanja – vnos prijav

Navodila za uporabo strani ntzs.si
Po izbiri urejanja prijav nas bo sistem preusmeril na stran za vnos prijav na izbrano tekmovanje. Ker imamo na posameznem tekmovanju običajno več tekmovalnih kategorij, moramo najprej izbrati kategorijo, ki jo želimo urejati (1).

 

Tekmovanja, kjer klubi prijavljajo svoje tekmovalce:

prijava-vnos

Pod nazivom tekmovanja se izrišeta dve tabeli:

 • na levi stran seznam igralcev, ki jih lahko prijavljamo (2),
 • na desni strani seznam prijavljenih igralcev (3).

V seznamu igralcev, ki jih lahko prijavljamo, so na voljo:

 • uvrstitev tekmovalca na trenutno veljavni lestvici NTZS,
 • ime in priimek tekmovalca,
 • kratka informacija o spolu / kategoriji / klubu tekmovalca,
  • že prijavljen tekmovalec je označen s sivim ozadjem.

V seznamu se pojavijo samo tisti igralci in igralke, ki na posameznem tekmovanju, glede na kategorijo, lahko nastopijo (npr. na tekmovanju mladincev se pojavijo le igralci in igralke, ki so v tekoči sezoni mlajši kadeti, kadeti oz. mladinci).

V seznamu prijavljenih igralcev lahko vidimo:

 • uvrstitev tekmovalca na trenutno veljavni lestvici NTZS,
 • gumbe za urejanje prijav (na spodnji sliki je gumb za odjavo tekmovalca),
 • ime in priimek tekmovalca,
 • klub tekmovalca (v sezoni tekmovanja),
 • spol in kategorijo,
 • indikator veljavne registracije pri NTZS,
 • indikator opravljenega zdravniškega izpita.

Zgoraj desno imamo dva gumba:

 • Pošlji sporočilo (6): po kliku na ta gumb nam bo sistem poslal sporočilo s seznamom prijavljenih tekmovalcev v vseh kategorijah na naš e-poštni naslov,
 • Zaključi (7): s klikom na ta gumb zaključimo vnos prijav na tekmovanje.

Novega tekmovalca dodamo na tekmo s klikom na gumb s puščico (4) ob tekmovalcu. Prijava je takojšnja, kar pomeni, da je prijavljeni tekmovalec takoj viden v seznamu prijavljenih tekmovalcev vsem uporabnikom.

Tekmovalca izbrišemo s tekmovanja s klikom na gumb x (5) ob imenu prijavljenega tekmovalca v desni tabeli. Tudi izbris tekmovalca je takojšen.

 

Pozivna tekmovanja, kjer klubi potrjujejo svoje tekmovalce:

Pri pozivnih tekmovanjih je postopek prijave nekoliko drugačen, saj predstavnik kluba ne more dodajati ali brisati tekmovalcev (to stori NTZS), pač pa jih lahko le potrdi ali odjavi.
prijava-potrditev

V levi tabeli tako nimamo na voljo gumba s puščico za prijavo tekmovalca (1), v desni tabeli pa imamo voljo dva gumba:

 • z gumbom z zeleno kljukico (2, 4) potrdimo prijavo igralca na tekmovanje,
 • z gumbom z rdečo črtico (2, 3) odjavimo igralca s tekmovanja.

V desni tabeli so igralci označeni z naslednjimi barvami ozadja:

 • rumena: igralci, ki jih je NTZS prijavil in še niso potrjeni oz. odjavljeni (na voljo sta gumba za potrditev in odjavo) (2),
 • bela: potrjeni tekmovalci (na voljo je gumb za odjavo) (3),
 • siva: odjavljeni tekmovalci (na voljo je gumb za potrditev) (4).

 

Prijave dvojic (državno prvenstvo):

Prijave dvojic potekajo nekoliko drugače, saj moramo najprej določiti par, nato pa ga prijaviti. Predstavnik kluba lahko pirjavi par, kjer:

 • sta oba igralca iz njegovega kluba,
 • je en igralec iz njegovega kluba, drugi pa iz drugega kluba,
 • je en igralec iz njegovega kluba in nima para (se določi oz. izžreba na samem tekmovanju).

Pri prijavi mešanih dvojic je 1. igralec vedno moški, 2. igralec pa vedno ženska.

prijava dvojic - vnos

Pod nazivom tekmovanja se izrišeta dve tabeli:

 • na levi stran seznam igralcev, ki jih lahko prijavljamo (1), poleg tega pa imamo na voljo še izbirnik (4), s katerim lahko izberemo pregled igralcev svojega kluba ali vseh igralcev (za prijavo, kjer sta igralca iz različnih klubov),
 • na desni strani seznam prijavljenih igralcev (2) in trenutno določen par (3) – pozicijo igralca, ki ga prijavljamo, označimo s klikom na gumb 1. igralec oz. 2. igralec,
 • posameznega igralca dodamo v par (na izbrano pozicijo) s klikom na gumb Prijava (5),
 • ko je par izbran (določen mora biti vsaj en igralec iz našega kluba), ga prijavimo na tekmovanje z gumbom Shrani par (6).

prijava dvojic - vnos

V desni tabeli vidimo seznam vseh parov, ki smo jih prijavili oz. jih je prijavil nekdo drug, pa je eden od igralcev iz našega kluba.

prijava dvojic - vnos

Par izbrišemo s tekmovanja s klikom na gumb x (1) v desni tabeli. Izbris para je takojšen.

Spremembo para izvedemo tako, da obstoječi par (ali dva para, odvisno od tega, kaj hočemo narediti) najprej izbrišemo, nato pa na novo dodamo spremenjeni par! Če združujemo dva igralca iz predhodno vnesenih dveh parov (ali delnih parov), mora za izbris vsakega od že vnesenih (delnih) parov poskrbeti predstavnik kluba, ki je par vnesel.

Preskoči na orodno vrstico