Prijava igralcev na tekmovanja – pregled prijav

Navodila za uporabo strani ntzs.si
Na strani za pregled prijav si lahko ogledamo seznam vseh prijav na izbrano tekmovanje:

prijava-pregled

Pregled prijav nam omogoča izbiro (1):

  • vseh prijavljenih tekmovalk in tekmovalcev,
  • vseh prijavljenih tekmovalk,
  • vseh prijavljenih tekmovalcev,
  • vseh prijavljenih tekmovalk oz. tekmovalcev za posamezno kategorijo.

V levi tabeli (2) je seznam klubov in števila prijavljenih tekmovalcev / tekmovalk v izbrani kategoriji. S klikom na naziv kluba v tej tabeli lahko prikažemo samo prijavljene tekmovalke / tekmovalce izbranega kluba. Če želimo videti prijave vseh klubov, kliknemo na Vsi klubi.

V desni tabeli imamo seznam prijavljenih tekmovalcev in tekmovalk. Če je tekmovanje odprto in imamo ustrezna pooblastila, je v naslovu kategorije zelen gumb (3), s katerim lahko skočimo na urejanje prijav.

Zgoraj desno imamo na voljo še dva gumba:

  • Izvozi v Excel (4): vse prijave za izbrano tekmovanje izvozimo v Excelovo preglednico,
  • Pošlji sporočilo (5): na svoj e-poštni naslov prejmemo seznam prijavljenih tekmovalcev in tekmovalk (samo za svoj klub).

 

Preskoči na orodno vrstico