V nedeljo, 25. oktobra, bo v dvorani Tabor v Mariboru potekalo prvo državno prvenstvo za igralce namiznega tenisa s Parkinsovo boleznijo. Organizator tekmovanja je društvo Trepetlika, izvajalec tekmovanja pa Trepetlika enota Maribor. Tekmovanje v namiznem tenisu za bolnike s PB se izvede v skladu s Tehničnim pravilnikom za organizacijo in izvajanje tekmovanj v namiznem tenisu.

Razpis tekmovanja: se objavi na spletni strani društva Trepetlika in pošlje vodjem enot za informiranje in za izpolnitev podatkov o tekmovalcih.

Pravica nastopa: Udeleženci tekmovanja so lahko igralci namiznega tenisa, ki so po diagnozi Parkinsonovi bolniki, kar je dokazljivo organizatorju iz priložene medicinske dokumentacije iz zadnjega kontrolnega pregleda bolnika pri specialistu. Po kontroli podatkov in dokumentacije se prijava bolnika sprejme ali zavrne in o tem obvesti vodjo enote ta pa bolnika.

Prijava na tekmovanje: Tekmovalci se prijavijo vodji enote, ki vpiše VSE njihove podatke v priloženo tabelo in jih, OBVEZNO s priloženo medicinsko dokumentacijo pošlje organizatorju na e-mail: vinko.kurent@triera.net najkasneje do 21.10.2020.

Kategorije: Tekmovanje je posamično, ločeno po spolu na člane in članice. Za izvedbo tekmovanja morajo biti prijavljeni najmanj štirje tekmovalci.

Nagrade: Najboljši trije v vsaki kategoriji dobijo pokale, vsi tekmovalci pa spominsko medaljo. Najboljši trije v vsaki kategoriji postanejo člani državne reprezentance igralcev namiznega tenisa slovenskih bolnikov s PB. Priznanja bo podelil predsednik OK Slovenije, g. Bogdan Gabrovec.

Varnost: Tekmovanje bo izvedeno v skladu z zahtevami in ukrepi glede COVID 19, ki bodo veljali v času izvedbe tekmovanja. Bodimo odgovorni in pridimo le, če smo zdravi. Igramo na lastno odgovornost.

                                               Športni pozdrav!

Društvo Trepetlika                                                      Društvo Trepetlika

Vodja enote MB Vinko Kurent                            Predsednica Cvetka Pavlina

Priloga:

Državno prvenstvo namizni tenis_razpis